ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΠΟΠΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Μια νέα ομάδα πρόκειται να ξεκινήσει στο Μεγάλο μας Σπίτι και απευθύνεται σε ψυχολόγους που εργάζονται με μικρά παιδιά.

"Προκειμένου να σκεφτούμε επάνω στην ψυχική υγεία και την φροντίδα των παιδιών και των οικογενειών, αναζητώντας καλύτερους τρόπους κατανόησης "...