ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

Το Μεγάλο Μας Σπίτι βασίζεται στην ιδέα του Πράσινου Σπιτιού όπως το εμπνεύστηκε και το υλοποίησε η Francoise Dolto και η ομάδα της. Η ψυχαναλύτρια Francoise Dolto επέτρεψε να αναγνωριστεί το παιδί, ήδη από τη βρεφική του ηλικία, ως υποκείμενο, ως άνθρωπος με την δική του προσωπικότητα. Με τη δημιουργία του Πράσινου Σπιτιού, το 1979, πρότεινε μια πιο ευρεία, πιο κοινωνική χρήση της ψυχανάλυσης, αναλαμβάνοντας έτσι μια κοινωνική αποστολή, αυτή της πρόληψης και παράλληλα της ευαισθητοποίησης των γονιών. Έκτοτε παρόμοιοι χώροι με κοινή φιλοσοφία δημιουργήθηκαν σε άλλες πόλεις στην Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο.

Το Μεγάλο Μας Σπίτι προσφέρει έναν χώρο ανοιχτό στην κοινότητα, ένα χώρο που υποδέχεται τα πολύ μικρά παιδιά και τους γονείς τους, όταν εκείνοι το επιθυμούν, χωρίς προεγγραφή ούτε ραντεβού, χωρίς την ανάγκη διατύπωσης ενός αιτήματος. Το Μεγάλο Μας Σπίτι προτείνει για το μικρό παιδί (συντροφιά με τους ενήλικους συνοδούς του) την δυνατότητα να ευχαριστηθεί μαζί με τους άλλους, να αλληλεπιδράσει και να ανακαλύψει τους κανόνες που θα το εισάγουν στην κοινωνική ζωή παίζοντας με τον προσωπικό του ρυθμό σε ένα κλίμα συναισθηματικής ασφάλειας. Δεν υπάρχουν οργανωμένα παιδαγωγικού τύπου παιχνίδια ή δραστηριότητες, διότι το ελεύθερο παιχνίδι είναι ο κατεξοχήν τρόπος για την ανάπτυξη του ανθρώπου. Τα πρόσωπα υποδοχής "υποδέχονται" με την διακριτική, από μακριά ή από πιο κοντά παρουσία και το λόγο τους. Τα παιδιά ξεδιπλώνουν την κοινωνικότητά τους με την αλληλεπίδραση με τα άλλα παιδιά και τους συνοδούς τους,την κατάκτηση του χώρου και των αντικειμένων. Από την πλευρά τους οι γονείς έχουν τη δυνατότητα κι αυτοί να γνωριστούν με άλλους ενηλίκους που βρίσκονται στο χώρο. Το Μεγάλο Μας Σπίτι μπορεί να αποτελέσει λοιπόν ένα χώρο που επιτρέπει στους γονείς­-συνοδούς να βγουν από την απομόνωση, από τα μοναχικά ερωτήματα που γεννιούνται αυτή την ιδιαίτερη στιγμή που αντιπροσωπεύει η άφιξη ενός παιδιού που έρχεται να αλλάξει τις ισορροπίες της οικογένειας. Είναι ένας χώρος πρώϊμης κοινωνικοποίησης που μπορεί να συνεισφέρει στην πρόληψη πιθανών δυσκολιών με τη μορφή συμπτωμάτων στη μετέπειτα ζωή του παιδιού και στην προετοιμασία ενός ομαλού αποχωρισμού για τη μετάβαση στο σχολικό περιβάλλον.
 

Βασικές αρχές της λειτουργίας του ΜΜΣ είναι:

Η ανωνυμία

Η ανωνυμία τηρείται με σεβασμό. Τα πρόσωπα υποδοχής ρωτούν μόνο το μικρό όνομα του παιδιού και το είδος συγγένειας που το συνδέει με το συνοδό. Έτσι αποφεύγεται οποιασδήποτε μορφής στιγματισμός και παραβίαση των προσωπικών δεδομένων του παιδιού.

Η υποχρεωτική παρουσία του ενήλικου συνοδού

Ο συνοδός του παιδιού δεν πρέπει, σε καμία περίπτωση, να απουσιάσει από τον χώρο υποδοχής αφήνοντας το παιδί μόνο του (χωρίς επίβλεψη). Η παρουσία του ενήλικα συνοδού δίνει την δυνατότητα στο παιδί να νιώσει ασφάλεια και εμπιστοσύνη και να μπορέσει προοδευτικά, στο δικό του προσωπικό χρόνο, ν' αποχωριστεί από τη μητέρα του και να κοινωνικοποιηθεί. 'Ετσι του επιτρέπεται να βιώσει τον αποχωρισμό όχι μόνο σαν απώλεια αλλά και σαν ένα βήμα προς την αυτονομία του.

Ο σεβασμός στους κοινωνικούς κανόνες και τις απαγορεύσεις

Στο Μεγάλο μας Σπίτι τα παιδιά ανακαλύπτουν ότι όλοι, μικροί και μεγάλοι, υπακούουν σε συγκεκριμένους κανόνες που είναι αναγκαίοι για την ομαλή συνύπαρξη όλων στο χώρο. Μ'αυτόν τον τρόπο τους επιτρέπεται να εσωτερικεύσουν τις απαγορεύσεις που οφείλουν να τηρούν μέσα στην κοινωνική ζωή.

 

Πριν τον Παιδικό Σταθμό

Το Μεγάλο μας Σπίτι μπορεί να φανεί χρήσιμο στα παιδιά που πρόκειται να πάνε το επόμενο διάστημα στο παιδικό σταθμό. Πώς μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο; Το Μεγάλο μας Σπίτι είναι ένας χώρος κατάλληλος και ασφαλής για παιδιά 0-4 ετών. Κατάλληλος γιατί ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των μικρών παιδιών και ασφαλής γιατί τα παιδιά συνοδεύονται από κάποιο πρόσωπο έμπιστο που τα φροντίζει. Το κάθε παιδί μπορεί εκεί να έρθει σε επαφή με συνομήλικους του και να κοινωνικοποιηθεί, να εξερευνήσει το περιβάλλον του, να κάνει ίσως τα πρώτα του βήματα σε έναν κοινωνικό χώρο και να αποχωριστεί τόσο όσο αντέχει τους γονείς του ή τον συνοδό του επιστρέφοντας σε αυτούς όποτε το θελήσει. Επιπλέον, θα κληθεί να «υπακούσει» σε κανόνες που ένας άλλος χώρος, εκτός του σπιτιού, θέτει για την εύρυθμη λειτουργία του.      

Οι γονείς ή κάθε άλλος συνοδός έχουν, επίσης, την ευκαιρία να διευκολύνουν το παιδί στα πρώτα του κοινωνικά βήματα, να μοιραστούν τους προβληματισμούς και τις αγωνίες τους για τον επερχόμενο αποχωρισμό τους από το παιδί με την ένταξή του στον παιδικό σταθμό, τόσο με άλλους γονείς όσο και με τα πρόσωπα υποδοχής του Μεγάλου μας Σπιτιού. Θα είναι παρόντες όταν τα παιδιά κατακτούν μια νέα δυνατότητα να ανοιχτούν στον κόσμο, θα νιώσουν ενδεχομένως εμπιστοσύνη ότι τα παιδιά θα τα καταφέρουν σύντομα και όταν εκείνοι δεν θα είναι μαζί τους.    

Μετά από μια τέτοια εμπειρία, η ένταξη στον Παιδικό Σταθμό θα γίνει πιθανά με τρόπο πιο φυσικό.