ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 

Γενική βιβλιογραφία Φρανσουάζ Ντολτό 

 

 • Μεγαλώστε σωστά το παιδί σας. Από τη γέννησή του μέχρι την εφηβεία, εκδ. Γιαλλελής, 1993 (μτφρ. Α. Σίνη και Δ. Τσαρμακλή). 
 • Έφηβοι: προβλήματα και ανησυχίες, εκδ. Πατάκη, 1996 (μτφρ. Ι. Παπαγιάννη). 
 • Η περίπτωση Ντομινίκ, εκδ. Ράππα, 1998 (μτφρ. Θ. Ιδομενέα). 
 • Παιδιατρική και ψυχανάλυση, εκδ. Καστανιώτης, 2000 (μτφρ. Σ. Λεωνίδη). 
 • Σεμινάριο ψυχανάλυσης παιδιών, τόμοι 1, 2, 3, εκδ. της Εστίας, (1989,1992,1999) 2006-2009 (μτφρ. Ε. Κούκη). 
 • Η ασυνείδητη εικόνα του σώματος, εκδ. της Εστίας, (1999) 2011, (μτφρ. Ε. Κούκη).  

 

Βιβλιογραφία για το Πράσινο Σπίτι 

Ελληνική

 •  Ντολτό, Φρανσουάζ, Αυτοπροσωπογραφία μιας ψυχαναλύτριας, εκδ. της Εστίας, 1998, (μτρφ. Μ. Κουνεζή), σελ. 166 κ. επ. 
 •  Ντολτό, Φρανσουάζ, Το παιδί στην πόλη, εκδ. Πατάκη, 2000, (μτφρ. Ε. Κούκη), σελ. 19 κ. επ. 

 

Γαλλική

 • Aubourg, Frédéric, «La Maison Verte: un dispositif à la portée de l’enfant», 
  http://www.cairn.info/revue-figures-de-la-psy-2009-2-page-227.htm 
 • Aubourg, Frédérick et Trotobas, Patricia, L'accueil au risque de la psychanalyse, Accueillir les jeunes enfants et leurs parents, εκδ. L’Harmattan, 2016. 
 • Dolto, Françoise, La cause des enfants, εκδ. Robert Laffont, p. 541603, 1987, chap. IV, «Nous irons tous à la Maison Verte»,
  http://psycha.ru/fr/dolto/1985/cause_enfants31.html 
 • Dolto, Françoise, Une psychanalyste dans la cité. L’aventure de la Maison Verte, εκδ. Gallimard, 2009
 • Krymko-Bleton, Irène, «Prévenir autrement: la prévention primaire à la Maison buissonnière»,
  https://www.erudit.org/fr/revues/nps/2012-n1-nps060/1008632ar/.
 • ​Malandrin, Marie-Hélène, «Accueillir» 
  http://www.anapsype.org/docs/OK2208_ecranFrance_LEONARDO_eRobin.pdf  
 • Mery, Florence, «À propos des Maisons Vertes. Le Jardin Couvert de Lyon», http://www.lacanchine.com/Mery_01.html 
 • Olivier, Daniel, (dir.), De plus en plus de lieux d’accueil, de moins en moins de psychanalyse ?,  εκδ. Érès, 2012. 
 • Sudaka-Bénazéraf, Jacqueline, Libres enfants de la Maison Verte, εκδ.  Érès, 2012. 
 • This, Bernard, La Maison Verte - Créer Des Lieux d'accueil, Belin, 2007.
 • Vasse, Denis, Se tenir debout et marcher. Du jardin oedipien à la vie en société, εκδ. Gallimard, 1996. 
 • Vasse, Denis, Né de l'homme et de la femme, l'enfant : Chronique d'une structure Dolto, εκδ. Seuil, 2006. 

 

Αγγλική : 

 • Bice, Benvenuto, « Speech, Listening,Welcoming in Françoise Dolto’s work », στο G. Hall, F. Hivernel & S. Morgan, Theory and practice in child, analysis. An introduction to the works of F. Dolto, εκδ.  Karnac Books, 2009, σελ. 163-190. 
 • Bunyard, Derek, «Françoise Dolto, Someone to Watch over Me», στο Michael O’Loughlin (ed), Psychodynamic Perspectives on Working with Children, Families and Schools, εκδ. The New Imago Series Editor: Jon Mills, 2013, σελ. 82-89. 
 • Canu, Anne-Marie, «La Maison Verte: A place for words.  Personal reflections on working with Françoise Dolto», στο G. Hall, F. Hivernel & S. Morgan, Theory and practice in child, analysis. An introduction to the works of F. Dolto, εκδ. Karnac Books, 2009, σελ. 143-162. 
 • Thorman, Inger & Poulsen, Inger, Therapy with Infants, Karnac Books Ltd, 2016, σελ. 5 κ. επ.

 

Γερμανική :