Συμπόσιο Πράσινου Σπιτιού, 12/10/2019, Δημαρχείο 15ου Διαμερίσματος, Παρίσι.

Ιδιαίτερη τιμή αποτελεί η πρόσκληση για τη συμμετοχή του Μεγάλου μας Σπιτιού στο Συμπόσιο που διοργανώνει το Πράσινο Σπίτι για τα 40 χρόνια λειτουργίας του στο Παρίσι (Οκτώβριος,2019) με τίτλο
"Η υποδοχή του παιδιού σήμερα: Το Πράσινο Σπίτι γιορτάζει 40 χρόνια λειτουργίας".

Η πρόσκληση αυτή αποτελεί συνέχεια του διαλόγου μεταξύ των δύο δομών (Παρίσι-Αθήνα), όπως αναδείχθηκε και στη διημερίδα μας τον περσινό Μάιο στο Γαλλικό Ινστιτούτο. 
Επισυνάπτουμε το πρόγραμμα του Συμποσίου στα Γαλλικά και στα Ελληνικά.