"Το παιδί και η οικογένεια σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο"- πρόσκληση για συμμετοχή σε ομάδα εργασίας